Onderstaan bericht van ons moederbedrijf Annexum Invest verscheen eerder op de website Annexum Invest en delen wij graag met u.

Leegstand daalt

Het gaat de goede kant op met de kantorenmarkt: de landelijke leegstand daalt en op sommige locaties is er zelfs sprake van (kwalitatieve) krapte. Je volledig tegen een toekomstige crisis weren kun je nooit, toch denk ik dat een deel van de vastgoedeigenaren er bij een volgende crisis beter vanaf komt. Er is namelijk een groep opgestaan die het leegstandsrisico deels heeft overgenomen én beter op kan vangen: de aanbieders van flexantoren. Flexkantoren hebben de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. Ze kennen aantrekkelijke huurcontracten richting bedrijven – niet per se qua huurprijs, maar wel qua huurperioden, opzegtermijnen en kantooroppervlakte. Ze maken de drempel lager om te huren. Ook maken ze het makkelijker voor gebruikers te groeien of te krimpen.

Steeds passende kantoorruimte

FlexOffiZ is een vernieuwend flexibel kantorenconcept waarbij volledig ingerichte werkplekken met aanvullende services worden aangeboden voor een all-in prijs aan starters, zzp-ers en andere professionals. Enerzijds dus flexibiliteit in de vorm van per maand opzegbare huurovereenkomsten en anderzijds flexibiliteit door altijd ruimte aan te bieden naar behoefte, als ware het een flexibele schil. FlexOffiZ, de flexibele kantoorverhuurformule van de Amsterdamse aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen Annexum, is in 2013 geheel verzelfstandigd.

Lees hier het volledige bericht.

Lizetta van Coevorden

Lizetta van Coevorden